Bergen op Zoom

Tandkunst

Tandgaaf | Tandkunst

Al 8 jaar heeft Tandgaaf een eigen laboratorium voor het vervaardigen van protheses en “klikgebitten”. We vervaardigen de nieuwe protheses en zorgen ook voor het onderhoud van uw bestaande prothese. Het vervaardigen, rebasen, vernieuwen van tanden en schoonmaken van de protheses voeren we in ons eigen laboratorium uit. De naam van prothesewinkel Tante Sibelia is, met de verhuizing naar het Arsenaal in Bergen op Zoom, niet meer van toepassing en is veranderd in “Tandkunst”.

U vindt het laboratorium op de 2e verdieping van het Klein Arsenaal en kunt hier dagelijks terecht met al uw vragen over uw prothese. U bent altijd welkom om een kijkje te nemen in het laboratorium en zelf te zien hoe een prothese wordt vervaardigd.

Het vervaardigen van protheses is een van de oudste ambachten in Nederland. Het is zeer precies handwerk waarbij ook we ook spreken van kunstenaarschap. Tanden zijn namelijk een belangrijk onderdeel van een gezicht en het uitkiezen en opstellen van de tanden in een prothese vraagt niet alleen om kennis en kunde maar ook om een bepaald “gevoel”. Luisteren en kijken naar de klant is vanzelfsprekend.