Mondhygïene

De mondhygiëniste is een belangrijke spil in de tandheelkundige praktijk.

De mondhygiëniste die bij Tandgaaf werkt  is  primair verantwoordelijk voor de nazorg van de patiënten die geïmplanteerd zijn, voor de initiële behandeling van patiënten met parodontale aandoeningen, voor de nazorg van patiënten met parodontale aandoeningen en voor de combinatie van bovengenoemde patiënten.

De nazorg van de patiënten die geïmplanteerd zijn doet zij op aanwijzing van de implantoloog.

Bij tandgaaf werkt ze samen met de parodontoloog voor wie ze de initiële parodontale behandeling uitvoert, al dan niet onder lokale anesthesie. Zij zal zeer nauwkeurig een status maken van het gebit waarbij ze noteert waar alle “verdiepte pockets” zitten, de probleemplekken waar tandplaque en tandsteen zich onder het tandvlees heeft verzameld. In de status worden alle problemen genoteerd. Deze status wordt overlegd met de parodontoloog. Hij geeft aanwijzingen m.b.t. de reiniging. Met u wordt afgesproken hoeveel tijd is om uw gebit te reinigen. Dit hangt onder andere af van het aantal pockets. De mondhygiënist zal tijdens de initiële behandeling alle elementen boven en onder het tandvlees uitgebreid met veel nauwkeurigheid reinigen. Dit doet zij met handinstrumentarium of ultrasoon. Vervolgens zal het hele gebit worden gepolijst. Bij het reinigen hoort ook dat u uitgebreide instructies krijgt hoe u e.e.a. zelf het beste kunt schoonhouden. Dit schoonhouden zal zij tijdens elke volgende  afspraak met u evalueren.

Als het hele gebit is schoongemaakt volgt er een periode van rust waarbij u zelf voor het onderhoud zorgt. Na 3 maanden maakt de mondhygiëniste opnieuw een meting. Dit noemen we de herbeoordelingsstatus. Als alles in orde is gaan we u verder in een recall schema voor de nazorg behandelen. Dit kan 1 x per 3, 4, 6 of 12 maanden zijn.

Mochten niet alle problemen opgelost zijn dan gaat u terug naar de parodontoloog die bekijkt of aanvullende therapie noodzakelijk is.

Maak een afspraak