Kroon- en brugwerk

kroon op tand

Kroon op eigen tand

Brug op eigen tanden

Driedelige brug. Twee pijlers, 1 dummy

Als een tand of kies dusdanig is aangetast of afgebroken en er geen vulling meer kan worden gemaakt zal er vaak gekozen worden voor een kroon. Mochten er meerdere tanden of kiezen moeten worden behandeld en ontbreken er ook nog een of meerdere tanden of kiezen kan er soms worden gekozen voor een brug. In beide gevallen worden de eigen elementen afgeslepen, er wordt een afdruk of digitale scan gemaakt en in het laboratorium wordt het werkstuk vervaardigd dat de tandarts weer in de mond zal plaatsen.

Kroon- en brugwerk kan worden vervaardigd voor het vervangen van een of enkele tanden of kiezen. Het kan ook mogelijk zijn om een totaal gebit op te knappen met kroon- en brugwerk. Dit kan dan bijvoorbeeld een 12-delige brug inde onder en/of bovenkaak zijn. De 12-delige brug kan op eigen tanden maar ook op implantaten worden vervaardigd.

In ons eigen laboratorium zullen we het techniekwerk van de kronen en bruggen uitvoeren. Wij zullen altijd ons uiterste best doen om dit zo goed mogelijk te doen.

Met jou zal bij het consult worden besproken wat je van het werk verwacht, de kleur van de kronen wordt zo nauwkeurig mogelijk bepaald en indien van toepassing kun je zelf naar de technieker om e.e.a. te bespreken.

Bij het opstellen van het behandelplan hoort ook het maken van een offerte. In de offerte vindt je ook de prijs van het techniekwerk van de kronen en de bruggen. (Indien je aanvullend bent verzekerd voor tandheelkunde dan is deze offerte van nut om bij de verzekeraar te informeren wat, en eventueel hoeveel voor vergoeding vanuit jouw polis in aanmerking kan komen). Soms is het mogelijk om de behandeling over een aantal jaren uit te spreiden, om enerzijds de kosten te beperken maar anderzijds ook om de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op de vergoedingen vanuit de eventuele aanvullende verzekering.

Maak om bovenstaande te bespreken gewoon een afspraak voor een kosteloos 1e consult.

Stuur ons een bericht